Uit Wiki The-West NL
Ga naar: navigatie, zoeken


Invoegen.png
Invisible.png The West spelregels Invisible.png


Scheidingsbalk.png


Titel header.png

§1) Inleiding
The West ("het spel") is een online cross-platform spel, ontwikkeld en gedistribueerd door InnoGames GmbH ("InnoGames"). Het spel kan door jou bespeeld worden als zijnde gebruiker ("speler") door middel van computer, mobiele apparaten, consoles, toegangspunten tot het internet, virtuele of echte fysieke netwerken ("middelen van verbinding") en kan onder bepaalde spelregels ("de regels") gespeeld worden om een eerlijke spelervaring voor alle spelers te garanderen. Als speler van The West mag je een account registreren waarmee je op verschillende spelservers ("spelwerelden") mag deelnemen. De spelregels zijn vastgelegd door InnoGames en worden toegepast door het moderatieteam van InnoGames ("het team"). Wanneer je een account registreert, ben je verplicht om de spelregels te volgen. Het team zorgt ervoor dat de spelregels opgevolgd worden door middel van waarschuwingen en straffen ("bans"). Een speler die premium ("nuggets") koopt wordt onderworpen aan dezelfde spelregels en straffen als elke andere speler.


Scheidingsbalk.png


Titel header.png

§2) Accountgebruik
Iedere speler mag per wereld met één account deelnemen. Het is niet toegestaan om te spelen op het account van een ander of je wachtwoord door te geven aan een ander.

Omdat het spel beschikbaar is in verschillende taalversies, dient elke speler de Nederlandse taal te kunnen toepassen binnen deze taalversie. Dit geldt voor, maar is niet beperkt tot, berichten, spelers- en alliantieprofielen en dergelijke. Engelse citaten en zinnen kunnen afhankelijk van de context in geschikte situaties worden gebruikt.

Voorbeelden:

 • Het is toegestaan voor meerdere spelers om dezelfde internetverbinding te gebruiken, zolang iedere speler alleen zijn/haar eigen account beheert en §3 toegepast wordt.
 • Het is niet toegestaan om voor een andere speler te spelen, zelfs wanneer hij (tijdelijk) afwezig is.
 • Het is niet toegestaan om in te loggen op het account van een ander. Ook proberen in te loggen is verboden.
 • Het is verboden om andere spelers af te persen of te chanteren om inloggegevens te bemachtigen.


Scheidingsbalk.png


Titel header.png

§3) Gedeelde internetverbinding
Het is niet toegelaten voor spelers die een internetverbinding delen om interacties uit te voeren met dezelfde derde partij (zij het, maar niet beperkt tot duelleren) voor dat er tenminste 12 uur zijn verstreken tussen de acties.

Het is toegestaan:

 • Om samen in dezelfde stad en/of alliantie te zitten.
 • Om deel te nemen in hetzelfde fortgevecht of avontuur.
 • Om te handelen met elkaar.
 • Om de overdrachtsmethode van de bank te gebruiken om in-game geld naar elkaar over te dragen.

Het is verboden:

 • Om met elkaar te duelleren
 • Om premies op elkaar te zetten


Scheidingsbalk.png


Titel header.png

§4) Gedragscode

Iedere speler wordt geacht andere spelers met respect te behandelen en zich op een gepaste manier te gedragen binnen het spel.

Het spel is bedoeld voor alle personen boven 16 jaar, dus alle soorten van gedrag en/of inhoud zoals godslastering, pornografie, extreme politiek, xenofobie, onwettig gedrag en onwettige stoffen zijn niet toegestaan.

Voorbeelden:

Het is toegestaan:

 • Om een speler noob (beginneling) te noemen of een soortgelijke benaming te geven, zolang het respectvol gebeurt;
 • Om te linken naar gepaste YouTube videos.
 • Om te linken naar andere spellen of platforms die worden beheerd door InnoGames

Het is niet toegestaan:

 • Om andere spelers lichamelijk of geestelijk te schaden;
 • Om je alliantie van aanstootgevende of ongepaste termen te voorzien;
 • Om terroristische acties of personen te verheerlijken;
 • Om spelers te beledigen middels berichtverkeer;
 • Om ketting- of spamberichten te versturen;
 • Om adverterende of zogenaamde "referrer" links te plaatsen;
 • Om een speler te discrimineren op afkomst, ras, religie, geloof, geslacht, handicap, leeftijd of andere relevante categorieën.
 • Om correspondentie met de supportdienst te delen in het openbaar.


Scheidingsbalk.png


Titel header.png

§5) Pushregels
Pushing verwijst naar het uitbuiten van het spel om ervaring/geld/voorwerpen aan te bieden aan andere account(s). Specifiek, een speler mag niet deelnemen aan een vooraf afgesproken duel, bounty, fortgevecht of avontuur om een georganiseerde uitkomst te bereiken en overmatige hoeveelheden ervaring/geld/voorwerpen/veteraan punten te geven of te verkrijgen.

Een speler met meer dan één account mag ten allen tijde met slechts één account deelnemen in een avontuur tegelijkertijd. Een speler mag niet deelnemen aan een avontuur met de intentie om te verliezen of op te geven, waardoor de tegenstander(s) onverdiende beloningen krijgt.

Bovendien is het verboden om meerdere accounts aan te maken met als doel het geven of het verkrijgen van niet verdiende beloningen via het uitnodigingssysteem.


Scheidingsbalk.png


Titel header.png

§6) Bugs
Het spel is geen eindproduct en is onderhevig aan constante ontwikkeling en verbetering. Het is dus mogelijk dat fouten ("bugs") optreden. Het is niet toegestaan om bugs in je voordeel te gebruiken. Fouten dienen gerapporteerd te worden aan het team.

Voorbeelden:

 • Spelers die teveel unieke items hebben dienen te worden gemeld


Scheidingsbalk.png


Titel header.png

§7) Bots, Scripts, Macro's en Proxies
Het spel is bedoeld om alleen bespeeld te worden met standaard aangeboden browsers of applicaties, zonder gebruik te maken van geautomatiseerde processen. Scripts mogen alleen gebruikt worden wanneer deze goedgekeurd zijn door het team. Vraag dus middels het supportsysteem om goedkeuring wanneer je een script wilt gebruiken. Zolang deze goedkeuring niet verleend is, wordt het gebruik van scripts gezien als regelschending en kan een straf volgen.

Het gebruik van proxies en andere manieren om je internetverbinding te verbergen/camoufleren is niet toegestaan. Uitzonderlijke ontheffing voor deze regel dient aangevraagd te worden middels het supportsysteem.

Voorbeelden:


 • Het is verboden om gebruik te maken van een programma dat automatisch handelingen verricht.
 • Het gebruik of distributie van een programma van een derde partij die premium voordelen simuleert is verboden.


Scheidingsbalk.png


Titel header.png

§8) Kopen en (ver)handelen
Het is niet toegestaan om accounts of onderdelen ervan te kopen, verkopen, wisselen of weg te geven buiten de spelfuncties.

Voorbeelden:

Het is toegestaan:

 • Om items te verhandelen voor in-game geld via de in-game markt.
 • Een premie op iemand te zetten via de 'wanted' posters.

Het is niet toegestaan:

 • Om delen van het account te verhandelen voor bijvoorbeeld nuggets of geld. Dit heeft betrekking op, maar is niet beperkt tot voorwerpen, munten en andere.
 • Om diensten en voordelen zoals duels en dergelijke in ruil voor nuggets aan te bieden of te aanvaarden.


Scheidingsbalk.png


Titel header.png

§9) Fairplay
The West is een competitief spel met de teamleden als scheidsrechters. Alle geschillen over regelschendingen en dubbelzinnige gevallen zijn de verantwoordelijkheid van het team. Beslissingen van het team zijn bindend.


Scheidingsbalk.png


Titel header.png

§10) Overig
Wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, behoudt InnoGames het recht om onderdelen (inclusief het verwijderen of bewerken) van accounts, werelden, configuraties en andere aspecten van het spel en van deze regels te veranderen. Elke wijziging zal op gepaste wijze worden aangekondigd.

Een speler heeft geen recht op een vergoeding of terugbetaling van premium tegoeden wanneer hij/zij geschorst is, het spel heeft verlaten of wanneer het account is verwijderd.


Scheidingsbalk.png


Versie: Juli 2017

© (Copyright) InnoGames GmbH 2017. Alle rechten voorbehouden.