Duels

Uit Wiki The-West NL
Naar navigatie springenDuels

Duelinleiding.PNG

Het Wilde Westen is er beroemd en berucht voor geworden, de "shoot outs" of zoals het in The West de naam "Duels" heeft meegekregen. Zo zijn er een aantal zeer beroemde waaronder: "Gunfight at the O.K Corral" of "Jesse James Northfield Bank Robbery". Veelal "Outlaws" versus "Ordehandhavers". In The West is het systeem iets anders geregeld, hier handelt deze sectie dan ook over de voorwaarden van een duel, de beloning en de voor- en nadelen van een gevecht.
Duelsoorten

 • Speler versus Speler duel
 • NPC duels
 • Duels omgeving

Duel levels

Het duel level van een speler wordt berekend op basis van zijn karakterniveau en de ervaringspunten die de speler in duels heeft verdiend en verloren. Hoe meer punten er werden ontvangen, hoe hoger het duel level. Vanaf update van 2.17 die is gericht op het verminderen van nul motivatie-duels, zijn de volgende regels van toepassing bij het berekenen van het duel level van een speler;

- Duel levels worden afgetopt op vierhonderdvijftig.

- Het verliezen van een duel zal een derde van de duelervaring aftrekken die je zou hebben verkregen door te winnen.

- Actieve karakters zonder duel die in de afgelopen vijfenveertig dagen zijn geïnitieerd, verliezen 1% van hun huidige duelervaring elke week.

- Duel motivatie zal nooit onder de 10% komen (was oorspronkelijk ingesteld op 1% in update 2.17 maar werd vervolgens verhoogd.)

Duelvoorwaarden

Voor elk duel moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De verdediger moet lid van een stad zijn tenzij er een premie op zijn hoofd staat.
 • De uitdager moet lid van een stad zijn en deze heeft een doodgraver nodig.
 • De aanvaller moet naar de plaats waar de verdediger zich bevindt reizen.
 • De aanvaller heeft op zijn minst 12 actiepunten nodig.
 • Beide spelers moeten uit het duel ervaringspunten kunnen krijgen. Dit wordt door het duel level bepaald. (Zie de formule hieronder)
 • De verdediger mag in het afgelopen uur niet al een duel achter de rug hebben van dezelfde aanvaller.
 • De verdediger mag de afgelopen 12 uur niet bewusteloos geweest zijn.
 • De aanvaller mag de afgelopen 12 uur niet bewusteloos geweest zijn.

Opmerking: indien je bewusteloos bent geraakt door toedoen van een fortgevecht is deze duelvoorwaarde niet van toepassing. Deze is wel van toepassing als je door arbeiden of duels bewusteloos bent geraakt.

 • De verdediger mag op dat moment niet in het hotel/fort slapen.

Opmerking: indien een speler iemand heeft aangevallen, kan deze speler nog binnen de 45 minuten aangevallen worden.

 • De verdediger moet op dat moment niet meedoen aan een fortgevecht, als de verdediger enkel is aangemeld, en niet meer bij het fort staat kan er wel geduelleerd worden.

Speler versus Speler duel

Elk duel heeft een vaste "kostprijs" met betrekking tot je actiepunten maar er speelt hier ook een andere factor nog reeds in mee en dat is de duelmotivatie. Deze werkt op dezelfde wijze als de arbeidsmotivatie. Hoe lager de motivatie hoe minder ervaringspunten dat je kan behalen bij een duel. Elk duel kost zoals eerder gezegd ook een vaste waarde aan actiepunten, voor een speler versus speler duel is dit 12 actiepunten. Daarbij komt dan ook nog eens een vermindering van 3% bij je duelmotivatie. Per dag komt er dan weer wel 10% motivatie bij.

Afloop van een duel

Duelvaardigheden

Reeds onder arbeiden is dit aangehaald daarom gaan we dit dan ook nog eens herhalen, alles hangt namelijk goed samen in The West. Hieronder dan ook nog eens het lijstje.

Ook voor duels gelden een aantal vaardigheden. Hieronder staan alle duelvaardigheden en welke functie ze hebben.

Mikken.png
* Mikken: dit is een van de belangrijkste duelvaardigheden. Hiermee verhoog je de kans dat je je tegenstander in een duel raakt.
Uitwijken.png
* Uitwijken: hoe hoger deze vaardigheid, hoe hoger de kans dat je wordt gemist in een duel.
Slagkracht.png
* Slagkracht: als je een slagwapen hebt, verhoogt deze vaardigheid de schade van je wapen indien je je tegenstander raakt.
Schieten.png
* Schieten: als je een vuurwapen hebt, verhoogt deze vaardigheid de schade van je wapen indien je je tegenstander raakt.
Reflex.png
* Reflex: deze vaardigheid zorgt ervoor dat je tegenstander minder schade op je hit indien hij/zij een vuurwapen heeft. Heeft je tegenstander een slagwapen dan telt deze vaardigheid maar voor de helft mee.
Weerstand.png
* Weerstand: deze vaardigheid zorgt ervoor dat je tegenstander minder schade op je hit indien hij/zij een slagwapen heeft. Heeft je tegenstander een vuurwapen dan telt deze vaardigheid maar voor de helft mee.
Tactiek.png
* Tactiek: als iemand jou aanvalt en je tactiek hoger is dan het imago van de aanvaller, wordt het mikken van hem/haar verlaagd.
Imago.png
* Imago: als jij de aanvaller bent en je imago hoger is dan de tactiek van je tegenstander, wordt het mikken van hem/haar verlaagd.
Levenspunten.png
* Levenspunten: hiermee wordt het maximaal aantal levenspunten van je karakter verhoogd. Als deze op zijn, val je flauw en verlies je het duel. Een aantal punten op deze vaardigheid zetten kan handig zijn, maar als je er te veel aan besteedt zullen je duel prestaties ook achteruit gaan.

Trefzones

Duelzones.PNG

Door trefferzones kan je de schade verder beïnvloeden. Je kan voor jezelf je dueltactiek kiezen. Dit gebeurt via de menufunctie 'Duel'.

Hier kan je vastleggen op welk lichaamsdeel je schiet. Afhankelijk waar je raakt veroorzaak je een verschillende schade. Als je de schouders raakt wordt de schade met 15% verhoogd, als je het hoofd raakt wordt de schade met 50% verhoogd. Als je de armen raakt verandert de schade niet. Dit gebeurt door op één van de blauwe bolletjes in het duelscherm te klikken. Zoals op het plaatje hiernaast zie je dat er dan een rood kruisje in dit bolletje staat, op die plaats zal je karakter dan ook trachten de tegenstander te treffen.

Uitwijkzones.PNG

Je kan ook kiezen in welke richting je probeert uit te wijken. Als je met het lichaamsdeel waarop de tegenstander schiet uitwijkt dan verhoogt zich de waarde voor de vaardigheid 'Uitwijken'. Deze zones kan je ook zelf instellen in het duelmenu. Dit doe je door op je eigen karakter te klikken (met behulp van de rode bolletjes). Zodra ze groen worden, wijk je uit zoals te zien is op het plaatje links.


 • Je kan wegduiken en zo je hoofd en beide schouders beschermen.
 • Je kan links uitwijken en zo je rechter arm, je rechter schouder en je hoofd beschermen.
 • Je kan naar rechts uitwijken en zo je linker arm, je linker schouder en je hoofd beschermen.
 • Je kan ook mikken waardoor je in de volgende schietronde de dubbele trefferwaarde krijgt.

Een duel duurt acht rondes echter kan je maar vier instellingen doen. Daarom zijn de toepassingen die je in de eerste ronde van het duel ingesteld hebt ook van toepassing op de vijfde ronde, van de tweede op die van de zesde ronde, van de derde ronde op die van de zevende ronde en die van de vierde ronde op die van de achtste ronde.

Duelbeloning

Flashweergave
HTMLweergave

Na tien minuten is het duel afgelopen hiervan krijg je dan ook een bericht waarin je de afloop van het duel kan zien. Je kunt deze bij duels openen, en kunt beneden aan het bericht switchen tussen een flash en html weergave.

Na afloop van het duel krijg je ook te zien hoeveel duelervaringspunten en gewone ervaringspunten krijgt en hoeveel geld je van de verliezer steelt. Om dit te berekenen worden een aantal wiskundige formules in acht genomen. Voor het geld bedrag is het makkelijk: Je krijgt een derde van de verliezer zijn contant geld. (dus niet het geld dat op de bank staat!)

Voor de ervaring is het een moeilijkere rekensom maar toch valt deze nog mee. Duelervaringspunten = ( 7 x het duellevel van de verliezer ) - ( 5 x het duellevel van de winnaar ) + 5

Hierbij nemen we een voorbeeld om het beter duidelijk te maken. Hiervoor gebruiken we de screenshots van de verschillende duelweergaven.

Speler A (girafi) heeft duellevel 149

Speler B (drie D) heeft duellevel 111

Speler A valt Speler B aan, en speler A wint het duel, dus krijg je volgende rekensom:
Duelervaringspunten = (7 X 111) - (5 X 149) + 5

Duelervaringspunten = 777 - 745 + 5

Duelervaringspunten = 37

Dus speler A wint het duel en krijgt na afloop 37 duelervaringspunten. Op de afbeelding is 36 te zien, dit is te verklaren doordat de motivatie niet volledig 100% was.


De ervaringspunten worden berekend door je duelervaring * 3 te doen. In dit geval dus
36 * 3 = 108.

Winnaar van het duel

De speler die meer schade tijdens het duel veroorzaakt wint. Als beide spelers evenveel schade veroorzaken dan wint de uitgedaagde speler. Als een speler tijdens een duel flauwvalt omdat zijn levenspunten tot 0 zijn gezakt dan wint de andere speler, ook al heeft hij minder schade veroorzaakt.

Premies

Via het sheriffkantoor kan een premie op je hoofd geplaatst worden. Zodra er een premie op iemands hoofd staat kan je deze altijd duelleren, of deze nu lid is van een stad of niet. Als er een premie op je hoofd staat en je verliest een duel krijgt de overwinnaar van dit duel de premie tenzij er een 'dood premie' op je hoofd staat. Een 'dood premie' wilt zeggen dat je de speler moet laten flauwvallen om de premie te ontvangen. Een 'dood premie' kost wel meer geld om hem op iemands hoofd te zetten. Indien de persoon waarop een premie stond het duel wint en op de uitdager z'n hoofd geen premie staat krijgt niemand een premie.

NPC duels

Onder het menu duels zijn aan de linkerkant NPC (of Non Playing Character) duels te vinden. Je kan hun vaardigheidspunten zien door met je muispointer over het plaatje te gaan staan. Je ziet tevens ook welk wapen ze gebruiken. Zoals je hieronder kan zien.

NPC duel1.png
NPC duel2.png


Een NPC aanvallen kost ook 5 actiepunten, je krijgt hier ook ervaring en geld voor echter zijn dit maar kleine bedragen eens je een redelijk hoog duellevel hebt. Deze duels vinden gelijk plaats en duren dus geen 10 minuten zoals een speler vs speler duel. Je kan dus ook flauwvallen tijdens deze gevechten waardoor je dus ook al je actiepunten en contant geld verliest. Indien je zo'n duel verliest, verlies je 10% van je contant geld + je levenspunten die de tegenstrever bij je afschiet. Echter word je hierbij niet op 48 uur niet duelleren gezet zoals bij de reguliere duels wel het geval is. De tegenstanders worden wel niet gelijk vervangen door sterkere tegenstanders, je zal een tijdje moeten wachten tot deze NPC's terug 'wakker' zijn. Naargelang het aantal NPC duels dat je reeds uitgevochten hebt stijgt ook de moeilijkheidsgraad.

Duels voor Opdrachten

Dit zijn ook NPC duels eigenlijk, echter met een andere "touch" erin. Tijdens opdrachten moet je al eens een NPC verslaan, echter zijn er een paar zaken die je in acht moet nemen.

 • Ze stelen je geld niet als je verliest
 • Je kan ze zoveel mogelijk achter elkaar duelleren, het kost je dus geen actiepunten.
 • Je kan flauwvallen tijdens zo'n duel en je verliest dan ook al je contant geld. Je wordt naar jouw hotel gebracht als je lid bent van een stad en je hebt geen actiepunten meer. Als je tijdens een opdrachtduel flauwvalt krijg je géén 48 uur duelbescherming.
 • Als je geen lid bent van een stad wordt je niet naar een hotel gebracht en sta je nog steeds op dezelfde plaats op de kaart met 1 levenspunt en geen actiepunten.