Persoonlijke instellingen

Uit Wiki The-West NL

Ga naar: navigatie, zoeken


Invoegen.png
Invisible.png The West spelregels Invisible.png

Scheidingsbalk.png

Titel header.png

§1) Één account per speler

Iedere speler mag per wereld met maximaal één account deelnemen. Het doorgeven van je wachtwoord aan andere spelers is verboden. Het is niet toegelaten om op iemand anders zijn account te spelen.

Voorbeelden:

 • Het is toegestaan om met meerdere spelers vanuit één computer spelen. Iedere speler moet echter zelf spelen.
 • Als meerdere spelers samen op één account spelen mag geen van deze spelers op andere accounts behalve deze spelen.
 • Het is verboden om op andere accounts dan jouw eigen account in te loggen; Ook proberen in te loggen is verboden.
 • Het is verboden om op iemand anders zijn account in te loggen omdat hij op vakantie is, indien je zelf ook op die wereld speelt.
 • Het is toegestaan met 2 personen op 1 account te spelen. In zo'n geval is het doorgeven van wachtwoorden dus wel toegestaan. Wees in dit geval zeker dat je je medespeler 100% kan vertrouwen; Voor ons maakt bij regelschendingen geen verschil of jij of je medespeler de regel overtreden heeft.

Scheidingsbalk.png

Titel header.png

§2) Spelers met eenzelfde internetverbinding
Spelers die een internetverbinding delen, of in hetzelfde huishouden wonen, mogen elkaar niet duelleren. Ook is het niet toegelaten voor 2 spelers op dezelfde internetverbinding om dezelfde speler te duelleren. Pas 24 uur na het einde van het gebruik van dezelfde verbinding mag dit weer. Het is wel toegelaten om aan hetzelfde fortgevecht deel te nemen.

Scheidingsbalk.png

Titel header.png

§3) Taalgebruik en communicatie
Beledigingen gericht tegen andere spelers zijn verboden. Bedreigingen en afpersingen mogen alleen betrekking hebben op het spel. Politieke extreme, pornografische of andere onwettige uitlatingen zijn ten strengste verboden.

Dit geldt overal in het spel, dus ook voor mededelingen, het stadsforum en spelerprofielen, en ook voor de namen van spelers en steden.

Voorbeelden:

 • Het is verboden om een andere spelers goudnuggets of geld af te persen.
 • Het is ten strengste verboden spelers buiten het spel te bedreigen. Dit leidt tot een onmiddellijke uitsluiting uit het spel.
 • Het is verboden racistische, enigszins discriminerende of ongepaste termen te gebruiken in profielen en stadsnamen
 • Spelers met ongepaste namen zullen verwijderd worden.
 • Het is niet toegestaan dit spel voor reclamedoeleinden te gebruiken. Kettingmails, refereer links of links naar andere spellen mogen niet verstuurd worden.

Scheidingsbalk.png

Titel header.png

§4) Push Regels
 • Het is verboden om opzettelijk een duel te verliezen met als resultaat 'gratis' ervaring of geld te geven. Dit geldt niet voor duels tegen NPC accounts.
 • Het is verboden om opzettelijk op de sheriff gezocht lijst te komen.
 • Het is verboden om voorwerpen op de markt te verkopen met de reden om geld te verplaatsen naar een andere speler.


Voorbeelden:

 • Het is niet toegelaten om opzettelijk je kledij of wapens te verwijderen om hierdoor een duel te verliezen.
 • Het is niet toegelaten je duel-instellingen door te geven om hierdoor opzettelijk een duel te verliezen.
 • Het is niet toegelaten een medespeler te duelleren waarbij duel instellingen uitgewisseld zijn en/of wapens en kledij tijdelijk verwijderd zijn.
 • Het is toegelaten spelers zonder wapen en/of kledij aan te vallen, mits dit niet op afspraak is.

Scheidingsbalk.png

Titel header.png

§5) Verkopen van een account
Accounts mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Het is verboden om spelaccounts, steden, of posities in de stad voor geld of goudnuggets aan te bieden, te verkopen of te kopen. Het is niet toegestaan goudnuggets te vragen om iemand te duelleren.

Voorbeeld:

 • Het is verboden je spelaccount via ebay.nl (of andere internetveilingen) te koop te stellen. Het is ook verboden het spelersrecht of een licentie op de eigen account te koop te stellen op ebay of andere internetveilingen.

Scheidingsbalk.png

Titel header.png

§6) Programmafouten
Iedere speler is verplicht kritische fouten direct te melden aan de support. Als je fouten in het systeem of gaten in de regels bewust uitbuit moet je rekening houden met een accountschorsing of andere straffen. Als je regelschendingen van andere spelers ondersteunt of probeert te verbergen zal je ook gestraft worden.

Voorbeelden:

 • Als je plotseling te veel geld krijgt voor het verkopen van voorwerpen of voor arbeiden moet je dit melden.
 • Als je een taalfout vindt hoef je dit niet melden.
 • Belangrijk: De meeste problemen en fouten in het spel kan je oplossen door je uit te loggen in het spel, je internetbrowser compleet af te sluiten en dan opnieuw in te loggen. Hiervoor kan je ook F5 gebruiken.
 • In extreme gevallen is het soms verstandig om ook eens om de cache van je browser leeg te maken.

Scheidingsbalk.png

Titel header.png

§7) Scripts en bots
Het spel mag alleen met gewone browsers worden gespeeld. Bots, scripts en andere programma's die het spel veranderen zijn verboden.

Voorbeeld:

 • Het is verboden om proxy servers te gebruiken die het eigen ip adres verbergen (´anonieme proxy's´). Proxy servers van normale internet providers zijn toegestaan. Update: De proxy van kliksafe blijft voorlopig toegestaan.

Scheidingsbalk.png

Titel header.png

§8) Accountverwijdering
Een account kan om verschillende redenen geblokkeerd of verwijderd worden. Als een account door een schending van de regels opgeschort wordt, volgt geen terugbetaling. Het verwijderen kan automatisch gebeuren als de speler meer dan 45 dagen niet op zijn account is geweest en hij geen premium account heeft.

Bij permanente blokkeringen op een spelwereld wordt het account verwijderd na verloop van ongeveer 45 dagen, of 14 van dagen na het einde van een geactiveerde premium bonus.

Voorbeelden:

 • Als een account vanwege schending van deze regels geblokkeerd wordt heb je geen recht op terugbetaling.
 • Als een account vanwege een grove regelschending opgeschorst en uit het spel verbannen wordt vervallen ook de nog niet ingezette goudnuggets.
 • Ongepast gedrag tegenover de supportmedewerkers en misbruik van het supportsysteem kan tot accountannulering leiden.
 • Grove schending van de regels op het officiële The West-forum (http://forum.the-west.nl/) kan ook nadelige gevolgen hebben binnen het spel.

Scheidingsbalk.png

Titel header.png

§9) Voertaal
Dit is de Nederlandse versie van het spel The West. De enige taal die hier gebruikt wordt is het Nederlands.

This is the Dutch version of the game The West. Therefore Dutch is the only language allowed for communication. If you are unable to communicate in Dutch, you should play the international version of The West: www.the-west.net

Voorbeelden:

 • Alle beschrijvingen en profielen moeten voor het merendeel in het Nederlands geschreven worden.
 • Het is niet toegestaan van andere spelers te eisen dat ze een andere taal dan het Nederlands spreken.
 • Het is niet toegestaan steden te stichten voor één nationaliteit of spraak en anderstalige spelers uit deze stad uit te sluiten.
 • Het herhaaldelijk misachten van deze regel leidt tot een accountschorsing.
 • Wij antwoorden alleen in het Nederlands; Support-aanvragen of mededelingen geschreven in andere talen worden door ons niet beantwoord.

Scheidingsbalk.png

Titel header.png

§10) Privacy
Het is niet toegestaan persoonlijke informatie van iemand te publiceren via één van de kanalen van The West (Telegrammen, profielen, forum, chat, e.a.). Op deze regel is geen uitzondering mogelijk in de vorm van toestemming.

Voorbeelden:

 • Het is niet toegestaan informatie of links van iemand van sociale media te halen en te publiceren.
 • Het is niet toegestaan foto's, namen, adressen, telefoonnummers etc. etc.

van iemand te publiceren.

 • Ookal heb je van speler A de toestemming om z'n gegevens te posten, alsnog mag je deze niet posten.

Scheidingsbalk.png