Forten

Uit Wiki The-West NL
Naar navigatie springen

Forten

FullFort.jpg

Per “county” kunnen er drie verschillende groottes van forten gebouwd worden: een klein (Pioniersfort), een medium (Basisfort) en een groot (Hoofdfort). Elk fortniveau heeft z’n eigen maximum op de gebouwenlevels met uitzondering van het hoofdgebouw en de opslagplaats. Tevens heeft het hoofdfort een handigheidje: als je het hoofdfort bezit met een uitgebouwde vlag dan kan je de “County” een naam geven, deze verschijnt dan ook op de minimap zodra je met je cursor over het vakje van de “County” komt, ook wanneer je minimap reeds in dat vakje is verschijnt de naam naast de minimap.

Benodigdheden

Pioniersfort

Een stad heeft een bepaald aantal punten nodig alvorens deze een fort kan oprichten, voor dit forttype is dat 24.500 constructiepunten (bij het openen van het stadscherm staat dit rechtsbovenaan). Ook kost een fort natuurlijk geld, de prijs voor dit fort is 1500 dollar (dit geld wordt uit de stadskassa genomen!). Waarna de uitbouw van het fort kan beginnen natuurlijk, de gebouwen hebben elk hun maximaal level:

 • Hoofdgebouw maximumlevel 10
 • Opslagplaats maximumlevel 7
 • Kazerne maximumlevel 2
 • Vlag maximumlevel 1
 • Muur maximumlevel 3
 • Poort maximumlevel 3
 • Torens maximumlevel 3

Om een aanval op dit fort in te zetten heeft jouw stad 1500 dollar nodig.

Basisfort

Een stad heeft een bepaald aantal punten nodig alvorens deze een fort kan oprichten voor dit forttype is dat 36.200 constructiepunten (bij het openen van het stadscherm staat dit rechtsbovenaan) ook kost een fort natuurlijk geld. De prijs voor dit fort is 5000 dollar (dit geld wordt uit de stadskassa genomen!). Waarna de uitbouw van het fort kan beginnen natuurlijk, de gebouwen hebben elk hun maximaal level

 • Hoofdgebouw maximumlevel 10
 • Opslagplaats maximumlevel 7
 • Kazerne maximumlevel 4
 • Vlag: maximumlevel 1
 • Muur maximumlevel 4
 • Poort maximumlevel 4
 • Torens maximumlevel 4

Om een aanval op dit fort in te zetten heeft jouw stad 5000 dollar nodig.

Hoofdfort

Een stad heeft een bepaald aantal punten nodig alvorens deze een fort kan oprichten voor dit forttype is dat 41.800 constructiepunten (bij het openen van het stadscherm staat dit rechtsbovenaan) ook kost een fort natuurlijk geld de prijs voor dit fort is 10000 dollar (dit geld wordt uit de stadskassa genomen!). Waarna de uitbouw van het fort kan beginnen natuurlijk, de gebouwen hebben elk hun maximaal level

 • Hoofdgebouw maximumlevel 10
 • Opslagplaats maximumlevel 7
 • Kazerne maximumlevel 6
 • Vlag maximumlevel 1
 • Muur maximumlevel 5
 • Poort maximumlevel 5
 • Torens maximumlevel 5

Om een aanval op dit fort in te zetten heeft jouw stad 10000 dollar nodig.

Grafische voorstelling van de forten

Hierbij nog een plaatje met de grafische verschillen tussen de forten. Niet gesticht fort Een ongesticht fort

Gesticht fort Een gesticht fort.

Fort onder aanval Een fort dat onder aanval ligt.

Gebouwenfuncties

Om beter de verschillende functies van de gebouwen te kunnen uitleggen is hier nogmaals het eerdere plaatje, maar dan nu met nummertjes zodat het makkelijker is om naar de verschillende gebouwen te kunnen gaan kijken. Hoeveel producten je nodig het kan je op de volgende pagina vinden met al de informatie met betrekking tot de "Fortbenodigdheden".

Fortennummers.png

Hoofdgebouw (1)

Hoofdgebouw.png

Het hoofdgebouw heeft dezelfde functie zoals het stadhuis in een gewone stad.

Kazerne (2)

Kazerne.PNG

De kazerne in een fort biedt net als het hotel in een stad een slaapplaats aan. Al is de slaaptijd i.p.v. 8 uur in een fort 6 uur. Hieronder dan ook een tabel met daarin de verschillende levels, het aantal actiepunten dat het oplevert en hoeveel levenspunten je er terug bijkrijgt met 6 uur slapen.

Kazerne Level Slaaptijd Actiepunten herstel Levenspunten herstel
1 6u 75 80%
2 6u 80 85%
3 6u 85 90%
4 6u 90 95%
5 6u 95 100%
6 6u 100 100%

Opslagplaats (3)

Opslagplaats

Voor de uitbouw van een fort heb je bepaalde producten nodig en natuurlijk geld, dit gebouw heeft dan ook zoals de naam het zegt de nodige opslagplaats om deze producten of geld te doneren benodigd voor de uitbouw.

Muur, Torens en Poortgebouw (4)

Een fort kan altijd onder aanval komen te liggen, deze gebouwen bieden de nodige “verdediging” bij een aanval. Bij elk gebouwlevel gaat de bonus van het onderdeel omhoog, deze bonus is enkel van toepassing op de aanvaller/verdediger die op dat gebouw staat, als een aanvaller op het gebouw staat, krijgt hij namelijk ook dezelfde bonussen zoals de verdedigers als die erop zouden staan.

Vlag (5)

Vlag.PNG

Door het bouwen van de vlag kan je het fort een afbeelding geven in het fortprofiel. Bij het grote fort is dit ook de plaats waar de “County” een naam krijgt (niet van toepassing bij de twee kleinere forten!).Fortgevechten

Fortgevechtstarten.PNG

Elk fort kan natuurlijk aangevallen worden (tenzij je lid bent van het fort), eerder is al gezegd hoeveel het kost om een fort aan te vallen. Maar bij elk gevecht heb je natuurlijk aanvallers en verdedigers nodig of het plezier is er snel vanaf.

Een fortgevecht starten gebeurt via de knop in het fort scherm, de knop ziet eruit zoals de knop aan de rechterkant. De starters van een fortgevecht kunnen tevens rangen uitdelen aan de andere deelnemers van fortgevechten.

Aantal deelnemers fortgevecht

In een fortgevecht moet je in het deelnemersveld het volgende in acht nemen:

 • Pioniersfort: 42 verdedigers tegenover 50 aanvallers
 • Basisfort: 84 verdedigers tegenover 100 aanvallers
 • Hoofdfort: 120 verdedigers tegenover 140 aanvallers

Fortgevecht vaardigheden

In een fortgevecht zijn de meeste duelvaardigheden niet nodig. In een fortgevecht zijn enkel volgende vaardigheden nodig:

 • Leiderschap: Gebruikt bij het mikken maar ook bij het ontwijken van een schot.
 • Uitwijken: Zoals de naam het dus zegt gebruikt bij het ontwijken van een schot.
 • Verschuilen: Enkel van toepassing op de verdedigers, dit wordt gebruikt voor hen om te schieten maar ook om te ontwijken
 • Stamina: Enkel van toepassing op de aanvallers, dit wordt gebruikt voor hen om te schieten maar ook om te ontwijken
 • Mikken: Gebruikt bij het raken van een tegenstander
 • Levenspunten: Geeft aan hoeveel levenspunten je hebt. Het aantal levenspunten heeft een negatieve invloed op de weerstand die je hebt bij fortgevechten.

Fort formules

Bij fortgevechten gelden een aantal formules.


Wapens in een fortgevecht

Een fortgevecht is altijd een schietduel, hiervoor worden geen reguliere duelwapens gebruikt maar wel de linkerarm wapens, indien je geen wapen draagt zal je altijd met een steen gooien. Zoals je eerder kon zien gebruik je bij elke poging voor een schot of uitwijkpoging drie vaardigheden (Stamina of Verschuilen natuurlijk in de optiek aan welke kant je beslist hebt te vechten). Je schiet telkens op de dichtstbijzijnde tegenstander, maar hoe dichter je bij een tegenstander staat hoe groter de kans dat je hem raakt natuurlijk. De afstand heeft trouwens geen invloed op de schade die bij een schot toegebracht is.

Winnaar van een fortgevecht

Om als winnaar uit de bus te komen moet je als aanvaller ofwel alle verdedigers KO schieten ofwel de vlag voor 5 ronden in de handen houden. Als verdediger moet je dan natuurlijk het omgekeerde doen ofwel alle aanvallers KO-schieten of het fort 55 ronden lang verdedigen. Als de verdedigers van het fort overmeesterd worden, neemt de aanvallende stad het fort over met alle spullen en geld die in dat fort liggen.

Afloop van het fortgevecht

Na afloop van een fortgevecht krijg je ervaringspunten (net zoals bij een gewoon duel), geld en UPM. De ervaring die je krijgt hangt af van een aantal factoren zoals daar zijn: Hoeveel schade je hebt toegebracht aan de tegenstanders, hoeveel rondes je hebt overleefd, of je de veldslag gewonnen hebt, etc. Indien je KO geschoten bent na afloop van een fortgevecht zijn daar consequenties aan verbonden. Je verliest al je contant geld, actiepunten en levenspunten. Je komt in het hotel van je stad. Duelleren is wel nog mogelijk.

Deelnemen aan een fortgevecht

Om aan een fortgevecht deel te nemen moet je naar het fort wandelen en jezelf inschrijven voor het gevecht hiervoor heb je 24 uur de tijd na het verklaren van de aanval. Vergeet wel niet om terug naar het fort te wandelen wanneer de veldslag eindelijk gaat beginnen, als je niet tijdig terug bij het fort staat zal je als deserteur worden aanzien en niet deelnemen aan het gevecht. Spelers die lid zijn van de aanvallende/verdedigende alliantie moeten niet bij het fort aanwezig zijn om zich in te schrijven. Ze moeten echter wel aanwezig zijn wanneer het gevecht begint.

Kerkhof van het fort

Via het kerkhof kan je de afgelopen gevechten om het fort bekijken.

Manoeuvres

Het is mogelijk om een fortmanoeuvre te starten. Dit heeft als doel dat je kan testen hoe een fortgevecht in zijn werk gaat. Ook kan je hier bijvoorbeeld een bepaalde tactiek uit proberen. Een fortmanoeuvre starten, kan je doen bij hoofdgebouw ==> manoeuvre.


Je krijgt daarna een nieuw venster waar je kan bevestigen wie er mag deelnemen. Je hebt keuze uit 3 mogelijkheden:

 • Bezitters van het fort
 • Alliantieleden
 • Geen beperking (dus iedereen)

Verder is er ook nog een keuze of er gescheiden chatkanalen moeten zijn. Dit heeft als gevolg dat wanneer je een kant kiest - en het vakje 'gescheiden chatkanalen' hebt aangevinkt- en wanneer het fortgevecht start, dat je alleen met je eigen kant kan chatten. Heb je dit niet aangevinkt, kan je zowel met de aanval als verdediging chatten. Naast de gescheiden chatkanalen kan je ook nog aanvinken of je met volle levenspunten meedoet. Dit wilt zeggen dat wanneer je niet meer over al je levenspunten beschikt, je toch volledig gezond meedoet. Eenmaal met dit scherm klaar, kan je op 'manoeuvre-oefening aankondigen' klikken en je bekomt volgend scherm: Center


Hier krijg je een overzicht van: Bevoegde deelnemers (zie bovengenoemde categorieën), hoeveel spelers er mogen meedoen, of er wordt gestart met volle levenspunten en welke speler aan welke kant staat. Ook kan je hier kiezen aan welke kant je staat en uiteindelijk het manoeuvre starten of afbreken.


Hoe kan ik met een fort manoeuvre meedoen?

Kijk bij fortoverzicht ==> fortmanoeuvre. Daar zie je alle fortmanoeuvres. Hier kan je je ook aanmelden voor een fortmanoeuvre. Eenmaal aangemeld, kan je kiezen welke kant je neemt. Je ziet dan ook wie er aan welke kant staat aangemeld en hoeveel spelers dat zijn. Eenmaal degene -die het fortmanoeuvre heeft gestart- vindt dat er genoeg aanmeldingen zijn, kan hij het fort manoeuvre starten. Je hebt dan één minuut om je karakter te plaatsen. Wanneer die minuut is afgelopen, begint het gevecht. Dit gevecht loopt hetzelfde als een gewoon fortgevecht, alleen verlies je na afloop geen levenspunten, je krijgt geen ervaring en ontvangt ook geen UPM.

Uitleg fortbonussen

Deze formules zijn momenteel niet correct. Wij hopen dit zo spoedig mogelijk aan te passen.

Sommige van de bonussen kunnen verwarrend klinken, of je weet niet precies hoe het werkt. Hieronder volgt een uitleg per bonus, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Avonturier

 • In een ronde van een fortgevecht heb je vanaf treffer 2 een kans van 25% om de rest van de ronde niet meer beschoten te worden.

Dat betekent dat als jij 1x wordt geraakt, elk volgend schot kan zorgen dat je die ronde niet meer beschoten kan worden. Die kans is dus 25% (50% met PA) per volgend schot. De schoten die normaal jou zouden raken, raken in dat geval degene achter je. Het is dus slim om niet achter een avonturier te staan als die door veel mensen beschoten gaat worden.

Duellant

 • In fortgevechten heb je een kans van 10% om een kritieke treffer te maken. Kritieke treffers kosten bovendien 10% van de maximale levensenergie.


Als jij raak schiet op iemand, heb je van die rake schoten 10% (20% met PA) kans om een kritiek schot te maken. Een kritiek schot doet 10% van de levenspunten van de ander af, bovenop de wapenschade.

Voorbeeld: Persoon A is duellant, persoon B heeft 3000 levens. Persoon A schiet op B, en krijgt een kritiek schot. Het wapen van persoon A zou 210 schade doen, tel daar 10% van 3000 bij op, en je komt uit op een totale schade van 510.

Let op: Karakterpremium verdubbelt alleen de kans op een kritiek schot, niet de schade.

Arbeider

 • In fortgevechten wordt de bonus van jouw sector met 30% verhoogd.


Je krijgt dus een 30% (60% met PA) bonus op de sectoren waarop je staat, dit geldt alleen op de torens, muur en gebouwen. Deze bonus werkt bovendien niet negatief, dus je krijgt niet meer minpunten als je op de vlag staat.

Voorbeeld:

Een verdediger heeft 31 uitwijken, 30 vallen zetten, 100 mikken en 82 leiderschap, is arbeider en staat op een volledig uitgebouwde arbeiderstoren.

De bonus op de uitwijkwaarde zal dan zijn:

 • uitwijken + vallen zetten+ leiderschap + torenbonus + karakterbonus toren + standaard 10 = bonus
 • 31^0,4 + 30^0,6 + 82^0,5 + 20*1,3 + 20 + 10 = 67,70


De bonus op de mikwaarde zal dan zijn:

 • mikken + vallen zetten + leiderschap + torenbonus + karakterbonus toren + standaard 25 = bonus
 • 100^0,4 + 30^0,6 + 82^0,5 + 27*1,3 + 20 + 25 = 103,16

Soldaat

 • In fortgevechten verhoog je jouw leidinggevende vaardigheden en die van je vier buren met 25% van jouw leidinggevende vaardigheid.


De leidinggevende vaardigheid hierzo is eigenlijk jouw leiderschap. Ofwel: Jouw leiderschap wordt met 25%(50% premium) verhoogt tijdens fortgevechten, en eenzelfde bonus wordt aan jouw 4 buren gegeven.

Tijd voor een voorbeeld. Stel dat we eenzelfde karakter hebben als de arbeider hierboven. Op een even ver uitgebouwde toren van de soldaten. Dan krijgt die de volgende bonussen.

Bonus op de uitwijkwaarde:

 • uitwijken + verschuilen + leiderschap*1.25 + torenbonus + karakterbonus toren + standaard 10 = bonus
 • 31^0,4 + 30^0,6 + (82 * 1,25)^0,5 + 20 + 20 + 10 = 71.77


Bonus op de mikwaarde:

 • mikken + verschuilen + leiderschap*1.25 + torenbonus + karakterbonus toren + standaard 25 = bonus
 • 100^0,4 + 30^0,6 + (82 * 1,25)^0,5 + 27 + 20 + 25 = 96,13


Zoals je ziet is een soldaat in zijn eentje een stuk zwakker dan een arbeider met dezelfde vaardigheden.

Staan er echter 5 soldaten, met allemaal dezelfde vaardigheden als hierboven, in een kruis, dan krijgt degene die in het midden staat de volgende bonussen.

Bonus op uitwijkwaarde:

 • uitwijken + verschuilen + leiderschap*2.25 + torenbonus + karakterbonus toren + standaard 10 = bonus
 • 31^0,4 + 30^0,6 + (82 * 2,25)^0,5 + 20 + 20 + 10 = 75.23

Bonus op mikwaarde:

 • mikken + verschuilen + leiderschap*2.25 + torenbonus + karakterbonus toren + standaard 25 = bonus
 • 100^0,4 + 30^0,6 + (82 * 2,25)^0,5 + 27 + 20 + 25 = 99.59


Zoals je ziet ontlopen de bonussen elkaar minder. Weliswaar is de arbeider nog steeds in het voordeel, maar de hogere levenspunten van de soldaat maken dat ruimschoots goed.

Forten Tips & Tricks

 1. Tip: Iedereen schiet altijd op degene die het dichtst bij staat, zorg dus dat er altijd iemand tussen jou en de tegenstander staat. Zodat alle tegenstanders die jou kunnen raken op iemand anders mikt.
 2. Tip: Als je eventjes alleen staat, zorg dan dat er maar 1 à 2 jou kunnen raken, zodat je niet te snel flauwvalt.
 3. Tip: De volgorde in een ronde is als volgt: eerst schiet verdediger, dan loopt verdediger, dan schiet aanvaller, dan loopt aanvaller. Dit kan je dus erg handig gebruiken, door als verdediger bijvoorbeeld rondjes om gebouwen te lopen. Als ze achter je aan lopen, dan laat je je telkens lopen. Effect: je schiet hun raak, je loopt uit vizier, zij kunnen niet schieten, zij lopen in jou vizier. Als aanvaller kan dit ook, maar dan anders, zorg dan dat ze je niet kunnen raken. Want dan lopen ze naar je toe, jij schiet raak, jij loopt weg, zij kunnen niet schieten.
 4. Tip: Een uitwerking van tip 3: Als je als je verdediger bent, dan kun je dit heel handig gebruiken in de 1e ronde. Ga op de muur staan. Zodra het fort begint, spring je er meteen vanaf. Daardoor kan jij wel schieten, maar de vijand niet. Dit geeft 1 extra schot, en dat kan overwinning betekenen.
 5. Tip: De verdedigers hebben alle tijd van hun leven. Laat de aanvallers maar komen, want zij moeten het binnen een aantal rondes halen. Als ze jullie niet op tijd laten flauwvallen of niet op tijd de vlag pakken, dan hebben jullie gewonnen.
 6. Tip: Als aanvaller, kan je allemaal om de muur gaan staan, en dan allemaal tegelijk erop. Dan heb je groot voordeel van de muurbonus, en wordt je niet allemaal ko geschoten. Dit kost dan 1 à 2 man, maar daardoor sta je een stuk sterker.